GUIDE TO OPEN YOUR REPORT

Dear Madam or Sir,

You can find the laboratory report in the attachment of the email you received. The 9 character password to open the attached findings consists of the last 5 digits of your identity card number (either the Hungarian social security card id number if it was given during the sampling, or otherwise the given identity card number), the last 2 digits of your year of birth and the 2 digits of your month of birth without any spaces.

 

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásainak való megfelelően Pácienseinknek küldött eredményeket jelszavas védelemmel látjuk el.

Pácienseink esetében a mellékelt lelet megnyitásához szükséges 9 karakteres jelszó a mintavételnél megadott azonosító okmány számának utolsó 5 karaktere (amennyiben megadta TAJ számát, akkor a TAJ szám utolsó 5 jegye, ellenkező esetben az egyéb megadott igazolványszám, pl. útlevélszám, személyi igazolványszám, egyéb igazolvány száma utolsó 5 karaktere figyelembe véve a kis és nagybetűket), a születési év utolsó 2 és a születési hónap 2 számjegye egymás után, szóközök nélkül.

Pédául:
TAJ: 123-456789
Születési dátum: 1991.01.23.
Jelszó: 567899101
Személyi igazolvány:
123456BE, Születési dátum: 1980.12.24.
Jelszó: 456BE8012